تبلیغات

❀ Me and my feelings and my world ❀


Links Home Posts RSS Profile ...


åÑ�æäå �ǘ ˜ÑÏä áíä˜ ãÊÑÌã ÞÇáÈ ÍÑÇã ÈæÏå æ �í�ÑÏ ÞÇäæäí ÏÇÑÏ.


...
Montage créé avec bloggif
Posts

Catogery

Archive

Tags

Other


Asuka

äæíÓäÏå[×●●[ ∂mαhzw ]◇×◆ ] ÊÇÑíÎ ÇäÊÔÇÑ[<-PostDate->] ÓÇÚÊ[11:33 ق.ظ]سلام

 اینجا اتفاقات و احساسات و علاقه هام قرار داده میشه ...

☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字چیزی هم برای کپی نداریم☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字

顔文字(///∇///) のデコメ絵文字چه از عکس چه از حرفام :/顔文字(///∇///) のデコメ絵文字

スマイル シリーズ のデコメ絵文字وگرنه بی اخطار هکـــــスマイル シリーズ のデコメ絵文字

لطفا احترامتونو نگه دارین

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif اگه براتون سخته با من کنار بیاینhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

気持ち のデコメ絵文字 میتونین برین 気持ち のデコメ絵文字

هک هم که نمیدونم...هر کاری میخواین بکنین ولی تا جایی که میتونین هک نکنید لطفا

من زیاد حوصله ی دعوا و بحث های الکی رو هم ندارم

پست هام رو بخونین و نظرتون رو بدین :)

可愛いやつ のデコメ絵文字در ضمن اینجا اتاکو گونس 可愛いやつ のデコメ絵文字

可愛いやつ のデコメ絵文字خب دیگه سایونارا 可愛いやつ のデコメ絵文字ڪامنت ()  
ÈÑ�ÓÈ�åÇ: